Top
Panel główny
Portal
Powitanie
Poglądy
Ciasteczka
Kontakt
Katolicyzm
Droga krzyżowa
Świadkowie Jehowy
Tawiusz
Praktyczne
Notacje
Programy
Muzyka
Dźwięki
Terminy
Gitara
Gry
Mafia
Argentynopol
Szachowe
Galeria
Zadania
Suchary
Download

data ostatniej zmiany tej podstrony: 16 II 2019 r.

Pierwsza wersja tego tekstu pojawiła się na stronie 20 III 2013. Bardzo lubię wracać do tych rozważań. Po prawie szcześciu latach poprawiłem jedno zdanie, które uznałem za znaczący błąd.

Droga krzyżowa

Przykładowe rozważania do Biblijnej Drogi Krzyżowej służące medytacji nad Męką Pańską.

I. Jezus w Ogrodzie Oliwnym

Jezus wie, że przed Nim najcięższa część Jego drogi. Udaje się do Getsemani, aby się modlić. Potrzebuje siły do przejścia drogi krzyżowej. Z zaufaniem, w pełni oddaje się woli Ojca, chociaż nie jest to łatwe.

Czy Twoje zadania powierzasz Bogu w modlitwie? Czy organizujesz sobie czas na modlitwę? Czy nie stawiasz w niej swojej woli nad wolą Boga, który zna Ciebie najlepiej i pragnie Twojego dobra? Przemyśl to.

II. Jezus zdradzony przez Judasza i pojmany

Przypuszczalnym motywem decyzji Judasza było rozczarowanie nauką Jezusa o krzyżu. Nie mógł przyjąć do siebie myśli, że Mesjasz nie wyzwoli narodu żydowskiego spod okupacji rzymskiej. Popełnia błąd zamykając się w swojej własnej wizji Boga.

Czy otwierasz się na działanie Ducha Świętego, którego nie jesteś w stanie pojąć? Czy nie uciekasz przed prawdziwym Bogiem? Czy nie zagłuszasz Jego głosu? Ucisz własne myśli.

III. Jezus skazany przez Sanhedryn

Prawo zostało stworzone, by służyło człowiekowi, a nie po to, by człowiek służył prawu. Sanhedryn jednak gorliwiej pragnął ukarać Jezusa za Jego słowa niż je zrozumieć. Naruszając prawo procesowe skazuje Go na śmierć.

Czy umiesz wysłuchać drugiego człowieka? Czy masz chęć go zrozumieć? Czy spoglądasz na drugiego człowieka z nadzieją, że chce on czynić dobro? Odnajdź w nim dziecko Boże.

IV. Piotr zapiera się Jezusa

Piotr podobnie jak Judasz traci zaufanie do Jezusa. Trzykrotnie zapiera się swojego Pana, choć wiele świadczy o tym, że jest Jego uczniem. Jednak w odróżnieniu od Judasza zrozumie swoje błędy i wróci do służby Jezusowi.

Czy szukasz u Boga łaski przebaczenia? Czy chcesz nawrócić się, by znów czynić dobro? Czy naprawiasz swoje błędy? Pochyl się nad nimi, a potem idź dalej.

V. Jezus sądzony przez Piłata

Piłat na różne sposoby stara się ocalić Jezusa, ale tłum wciąż domaga się Jego śmierci. W poczuciu bezsilności Piłat obmywa ręce, aby zrzec się odpowiedzialności za dalsze wydarzenia. Jednak władza nieodłącznie wiąże się z odpowiedzialnością i mając jakąkolwiek możliwość ingerencji w sytuację jest się odpowiedzialnym za nie.

Czy wywiązujesz się ze swoich obowiązków? Czy nie uciekasz przed odpowiedzialnością za sytuacje, w których się znajdujesz? Czy nie przechodzisz obojętnie obok zła, któremu możesz zapobiec? Zastanów się.

VI. Jezus biczowany i koronowany cierniem

Jezus od początku wiedział, że będzie musiał zmierzyć się z bólem, wyszydzeniem i poniżeniem. Przygotował się na to wcześniej i nie uciekał, gdy przyszedł ten czas. Duch powinien górować nad ciałem i przezwyciężać je, gdy ma dążyć do wyższych celów.

Czy znasz swoje ciało, jego reakcje, możliwości? Czy rozumiesz swoje emocje? Czy umiesz panować nad sobą? Poznaj siebie.

VII. Jezus bierze krzyż na swe ramiona

Jezus jest już skatowany i umęczony, ale nie poddaje się. Mógłby przecież powiedzieć, że nie ma już sił, ale dźwiga krzyż i daje z siebie najwięcej jak może.

Czy rzetelnie wykonujesz swoje zadania? Czy nie odpuszczasz sobie wysiłku udając, że przekracza Twoje możliwości? Czy żyjesz w zgodzie z sumieniem? Wymagaj od siebie.

VIII. Szymon Cyrenejczyk pomaga nieść krzyż Jezusowi

To naturalne, że człowiek ma ograniczone możliwości, a kiedy nie daje już rady potrzebuje pomocy. Jezus nie protestuje i przyjmuje pomoc Szymona. Może robi to także po to, aby Cyrenejczyk zrozumiał tę naukę o pomaganiu.

Czy jesteś gotowy pomagać innym? Czy potrafisz poprosić drugiego człowieka o pomoc? Czy umiesz z pokorą uznać własną niedoskonałość? Zaakceptuj potrzebę pomocy.

IX. Jezus spotyka jerozolimskie niewiasty

Jezus nie pozostaje obojętny wobec płaczu współczujących mu kobiet. Zwraca ich uwagę na to, że Jemu nie mogą już pomóc, a inni tej właśnie uwagi potrzebują. Posyła je do działania we własnym otoczeniu.

Czy nie przejmujesz się czymś, na co nie masz wpływu? Czy ofiarujesz swoją uwagę ludziom, którzy Cię o nią proszą? Czy zajmujesz się tym, co możesz poprawić? Rozejrzyj się.

X. Jezus przybity do krzyża

Jezus nagi, umęczony i wyszydzony zostaje wystawiony przed oczy ludzi. Wielu uznaje ten widok za dowód, że nie jest On Synem Bożym. Jednak dla tych, którzy w Niego wierzą jest to zdumiewająca lekcja Bożej miłości.

Czy dobrze znasz Jezusa Chrystusa, Jego Słowa i Jego Kościół? Czy Mu ufasz? Czy masz z Nim osobistą relację? Pogłębiaj ją.

XI. Jezus obiecuje swoje Królestwo dobremu łotrowi

Dobry łotr przyznaje, że jest sprawiedliwie ukarany, więc można przypuszczać, że ciężko zgrzeszył. Ma w sobie jednak dobrą wolę, o której świadczy obrona Jezusa przed zarzutami drugiego łotra. Nie mógł przed śmiercią naprawić swoich błędów. Mimo wszystko Jezus odpuszcza mu grzechy i zapewnia zbawienie.

Czy umiesz przebaczać ludziom? Czy jesteś dla nich wyrozumiały? Czy chcesz odbudowywać relacje, które ucierpiały na skutek grzechu? Przełam się.

XII. Matka i umiłowany uczeń pod krzyżem Jezusa

Maryja traci Syna, który się nią opiekuje, Jan Nauczyciela, który nadaje sens jego życiu. Jezus choć kona na krzyżu jest wciąż świadomy. Zawierzając sobie wzajemnie Matkę i umiłowanego ucznia przygotowuje ich na czas, kiedy nie będzie już przy nich obecny tak, jak był jeszcze niedawno.

Czy nie uzależniasz innych od siebie? Czy korzystasz z łaski zdrowia i życia wiedząc, że możesz je utracić? Czy nie odkładasz najważniejszych rzeczy na później? Nie zwlekaj.

XIII. Jezus umiera na krzyżu

Oto Baranek Boży został ukrzyżowany dla odkupienia naszych grzechów. Jezus przyszedł na świat nie dlatego, że miał jakiś dług wobec człowieka, ale z czystej miłości do niego i choć był niewinny, przyjął na siebie straszliwą Mękę, której powodem był grzech ludzki.

Czy zdajesz sobie sprawę ze znaczenia krzyża w Twoim życiu? Czy umiesz przyjąć na siebie cierpienie, za które nie czujesz się winny? Czy chcesz naśladować Jezusa w bezgranicznym poświęceniu? Kochaj.

XIV. Jezus złożony do grobu

Uczniowie nie mogą się już uciec do Jezusa, by bronił własnej nauki. Apostołowie są w takiej samej sytuacji, jak dziecko, które by nauczyć się chodzić musi puścić dłonie rodzica. Przyszedł czas, kiedy ich wiara musi dojrzeć do samodzielności.

Czy dobrze korzystasz z samodzielności, którą dał Tobie Bóg? Czy dziękujesz za wszystkie otrzymane dary? Czy chcesz w wolności wybrać drogę objawioną przez Jezusa? Zdecyduj.

© MMXI–MMXVIII Tomasz Jan Drab
catholicism wayofthecross