Top
Panel główny
Portal
Powitanie
Poglądy
Ciasteczka
Kontakt
Katolicyzm
Droga krzyżowa
Świadkowie Jehowy
Tawiusz
Praktyczne
Notacje
Programy
Muzyka
Dźwięki
Terminy
Gitara
Gry
Mafia
Argentynopol
Szachowe
Galeria
Zadania
Suchary
Download

data ostatniej zmiany tej podstrony: 6 X 2016 r.

Bóg

Ludzie podejmują wiele decyzji z myślą o Bogu, ale by były one prawidłowe, trzeba dobrze rozważać zagadnienia związane z Nim. Jest On istotą najwyższą, więc wyższą od ludzi i próby definiowania Go mogą prowadzić do nieporozumień. Można jednak zdefiniować Jego przymioty, by w oparciu o nie prowadzić rozumowanie.

Bóg, teologia

Stwórca

Bóg jest Tym, od którego wszystko bierze swój początek. Jest On autorem praw natury i wszelkiej materii. Sama ta myśl sprawia, że wielu ludzi zastanawia się, jaki jest Bóg.

Na podstawie listu można się wiele domyślić o jego autorze. Charakter pisma może zdradzić jego nastrój, słownictwo – zainteresowania, język – narodowość itd. Podobnie jak można poznać człowieka na podstawie listu, można poznać Boga na podstawie świata, którego jest Stwórcą.

Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię.
(Rdz 1, 1)

To bowiem, co w Bogu jest niewidzialne - Jego wiekuista moc oraz boskość - od stworzenia świata staje się widzialne dzięki rozumnemu oglądaniu dzieł Bożych.
św. Paweł z Tarsu (Rz 1, 20a)

Stwórca, teologia naturalna

Większy

O Bogu mówi się, że jest transcendentny, co oznacza, że przekracza naszą rzeczywistość. Tym samym przekracza także nasze poznanie. Jest nieopisywalny i niewypowiadalny, bo niewysławialny i większy niż jakiekolwiek nasze wyobrażenie o Nim.

Kiedy Bóg nie ma definicji, to pytanie o Jego istnienie jest nonsensowne, ponieważ takie wyrażenie nie może być właściwie rozumiane.

transcendencja, ateizm

Doskonały

Obraz Boga może powstawać przez wyobrażanie sobie doskonałego człowieka, mimo że Bóg oczywiście go przekracza. Podejmuje On zawsze najlepszą decyzję wobec wszystkich, bo wie która jest najlepsza i może zrobić to, co zdecyduje. Czyni dobro, bo chce czynić dobro. Stąd wniosek, że Bóg kocha każdego człowieka.

Grzech to czyn niezgodny z wolą Boga. Bóg chce, aby każdy człowiek był szczęśliwy, czyli czynił dobro. Jeśli czyni on zło, to sprzeciwia się tej woli, więc grzeszy. Słowa grzech i zło mimo różnych definicji są sobie równoważne. Podobnie dobra wola jest jednoznaczna z wolą wykonywania Bożego planu.

Jeśli postrzegamy miłość jako źródło dobra, to opis Boga jako Tego, który kocha tak bardzo, że można utożsamiać Go z miłością, pasuje do stworzenia świata i mocy stwórczej Boga.

Jeśli tylko postawa miłości ma sens, to jedyny sensowny obraz Stwórcy takiego świata to właśnie Istota doskonale kochająca.

Bóg jest miłością i kto trwa w miłości trwa w Bogu, a Bóg przebywa w nim.
św. Jan Apostoł (1 J 4, 16b)

Bóg pragnie, aby wszyscy ludzie zostali zbawieni i poznali prawdę.
św. Paweł z Tarsu (1 Tm 2, 4)

agape, miłosierdzie, wola Boża

Wszechmogący

Podstawowym przymiotem Boga obok doskonałości jest wszechmoc. Oznacza to, że ma On moc uczynić po prostu wszystko. Dla nabierania intuicji można pomyśleć np. o tym, że ma w mocy stworzyć i zniszczyć każdą rzecz bez wyjątku.

Kwestią poruszającą zagadnienie wszechmocy jest pytanie Czy Bóg może stworzyć kwadratowe koło?. Problem ten nie jest jednak filozoficzny, a językowy. Jest tak dlatego, bo np. odpowiedź twierdząca jest wypowiedzią, której nie można przyporządkować żadnego sądu. Kwadratowe koło jest błędnym wyrażeniem, a pytanie, które zawiera je w sobie, nie ma sensu.

Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego.
Gabriel (Łk 1, 37)

omnipotencja, paradoks omnipotencji

Wszechwiedzący

Skoro Bóg może wszystko, to może także wszystko wiedzieć. Dobrym tego obrazem jest wyobrażenie, że zna On każdą naszą myśl, wszystkie prawa rządzące światem, odpowiedzi na wszystkie pytania, posiada pełnię mądrości itd.

Zanim ukształtowałem cię w łonie matki, znałem cię.
יהוה (Jr 1, 5a)

omniscjencja

Wszechobecny

Określenie Boga jako wszechobecnego, jest właściwie konsekwencją Jego wcześniej wymienionych cech. Osobę nazywamy obecną przy nas, jeżeli słyszy, co mówimy, postrzega to samo miejsce, co my itd. Bóg jest wszechwiedzący, więc spełnia wszystkie kryteria obecności w każdym miejscu, czyli jest wszechobecny.

omniprezencja, obecność

Łaskawy

Bóg, gdyby chciał, w każdej chwili mógłby unicestwić cały wszechświat. Każde dobro, które otrzymujemy, posiadamy, a nawet to, że istniejemy, jest Jego łaską. Nie ma On przymusu obdarowywania człowieka, ale czyni to z miłości i łaskawości.

Ja jestem krzewem winorośli, a wy gałązkami. Kto trwa we Mnie, a Ja w nim, ten przynosi obfity owoc, gdyż beze Mnie nic nie możecie uczynić.
Jezus Chrystus (J 15, 5)

Wszystkie te dobra ustawicznie stwarzasz, uświęcasz, ożywiasz, błogosławisz i nam ich udzielasz.
(Kanon Rzymski)

Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie.
Jezus Chrystus (Mt 10, 8b)

łaska, zbawienie, nirwana

Niezmienny

Bóg jest doskonały i nie potrzebuje niczego, aby być szczęśliwym. Jest przygotowany na każdą okoliczność i już zdecydował, co zrobi w każdej sytuacji. Ma doskonały plan i konsekwentnie go realizuje, nie musząc go korygować, bo nie popełnił błędu przy jego tworzeniu. Zawsze jest pierwszy w każdej relacji, bo od zawsze jest do niej gotowy. Nikt w żaden sposób nie może na Niego wpłynąć.

Bóg na początku obdarzył ludzi wolną wolą, dzięki czemu mogą wybierać, co chcą uczynić. Jest konsekwentny w swojej decyzji, wszystkie jej możliwe skutki znał wcześniej. Nie zmusza do kroczenia dobrą drogą, ale jest zawsze gotowy do pomocy w tym, jeśli człowiek tego chce.

Każde otrzymane dobro i dary doskonałe pochodzą z góry, od Ojca światłości, w którym nie dochodzi do żadnych zmian ani zaćmień.
św. Jakub Mniejszy (Jk 1, 17)

Bo góry mogą przeminąć
i wzgórza mogą się zachwiać,
lecz moja łaskawość nie przeminie
i moje przymierze pokoju się nie zachwieje!
- mówi יהוה, który obdarza cię miłością.

יהוה (Iz 55, 10)

niezmienność, konsekwencja, decyzja, wieczność, Absolut

© MMXI–MMXVIII Tomasz Jan Drab
tawius God