Top
Panel główny
Portal
Powitanie
Poglądy
Ciasteczka
Kontakt
Katolicyzm
Droga krzyżowa
Świadkowie Jehowy
Tawiusz
Praktyczne
Notacje
Programy
Muzyka
Dźwięki
Terminy
Gitara
Gry
Mafia
Argentynopol
Szachowe
Galeria
Zadania
Suchary
Download

data ostatniej zmiany tej podstrony: 6 X 2016 r.

Archetypy

Archetypy są częścią wspólną psychiki wszystkich ludzi. Przyczyną ich zgodności jest natura, w której się wykształciły. Właściwe poznawanie i korzystanie z nich jest więc dobrym postępowaniem, zgodnym z naturalnym planem. Są one wspaniałym przedmiotem do rozważań i medytacji. Jest ich wiele, dlatego poniżej przedstawione są jedynie przykłady.

archetyp, konwergencja, projekcja, rodzaj ludzki, wiedza wlana

Woda

Woda jest potrzebna człowiekowi do życia, jego ciało w większości się z niej składa, więc musi mieć z nią styczność. Spotykana jest w wielu postaciach np. zbiornikach wodnych, w deszczu, jako lód i para wodna. Może służyć do obmycia, picia itd. Jej zdumiewająca obecność w ludzkim życiu niesie ze sobą wiele prawdy o świecie.

Najwyższa dobroć podobna jest wodzie. Dobroć wody polega na tym, że przynosi ona korzyści dziesiątkom tysięcy rzeczy, mimo iż z nikim nie walczy. Pozostaje ona w najniższym położeniu, w którym żaden człowiek nie chciałby się znajdować. Dlatego zbliża się ona w swym podobieństwie do tao.
Laozi (8)

Dusza człowieka jest odzwierciedleniem nieskażonej, czystej wody.
Tales z Miletu

Opróżnij umysł. Bądź bezkształtny jak woda. Wlej wodę do kubka, ona stanie się kubkiem. Wlej wodę do czajnika, ona stanie się czajnikiem. Woda może płynąć, wić się, kapać albo niszczyć. Bądź wodą mój przyjacielu.
Bruce Lee

Uroczyście zapewniam cię: Jeśli ktoś nie narodzi się z wody i z Ducha, nie może wejść do królestwa Bożego.
Jezus Chrystus (J 3, 5)

woda, ablucja, chrzest

Droga

Człowiek od początku istnienia przemieszczał się z jednego miejsca do innego. Bardzo powszechnym obrazem jest przyrównanie życia do wędrówki z narodzin do śmierci. Ludzkie życie polega więc na poszukiwaniu i podążaniu właściwą drogą.

Znaczącym elementem filozofii czerpiących z taoizmu jest tao, które oznacza również drogę.

Ja jestem drogą i prawdą, życiem.
Jezus Chrystus (J 14, 6)

Bo יהוה zna drogę sprawiedliwych,
a droga bezbożnych zaginie.

(Ps 1, 6)

droga, szariat, tao, wędrówka, brama

Pustka

Innym powtarzającym się w życiu człowieka zagadnieniem jest pustka. Często może się ona kojarzyć z brakiem czegoś, co potrzebne. Jednak może być postrzegana również jako środek w dążeniu do celu, kiedy jest np. pustką w głowie, dzięki której można skupić się na jednej myśli.

Trzydzieści szprych w piaście tworzy koło. Dzięki pustce między nimi istnieje pożytek z koła.
Z gliny formuje się naczynie i garnki. Dzięki pustce w ich wnętrzu istnieje pożytek z naczyń.
W ścianach domów wycina się drzwi i okna. Dzięki pustce w ich wnętrzu istnieje pożytek z domów.
Na tym właśnie polega korzyść z pełnego i pożytek z pustego.

Laozi (11)

pustka, zen

Serce

Serce jest często jest utożsamiane z człowiekiem, ponieważ można zauważyć jego współgranie z samopoczuciem człowieka. Przy wysiłku przyspiesza, a przy odpoczynku zwalnia. Jego ciągłe uderzanie przypomina o nieustającej sile natury działającej w człowieku.

Dziecko zaraz po urodzeniu uspokaja się, kiedy jest kładzione przy matce, ponieważ poznaje jej bicie serca, które słyszało wcześniej.

Ludzie często szukają spokoju w rytmicznych ruchach. Mogą to być huśtanie się, kołysanie przy przytulaniu, taniec i inne. Może to być jednoczące z naturą, ponieważ świat jest w ciągłym ruchu, ale zachowuje swoją równowagę i spokój.

serce, rytm, kołysanie

Dziecko

Dzieci są często brane za wzorzec dobrego postępowania, ponieważ nie są jeszcze zepsute przez złe doświadczenia ze świata. Można dostrzec u nich wielką wiarę i nadzieję, a także prostotę, szczerość itd.

Dzieci nie próbują się odseparować od innych, ale korzystają z tego, co oni im ofiarują, bo wiedzą, że są niesamodzielne. Od poczęcia współpracują z naturą i chcą ją poznawać, dlatego są w stanie czynić wiele dobra. Podobnie wszyscy ludzie powinni sobie zdawać sprawę, że są zależni np. od środowiska, w którym żyją. Jest to niezmienne, dlatego powinni je szanować i dbać o nie.

Zapewniam was: Jeśli się nie zmienicie i nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego.
Jezus Chrystus (Mt 18, 3)

Człowieka posiadającego nagromadzoną cnotę te w znacznej ilości można przyrównać do niemowlęcia, które nie posiada jeszcze wiedzy i pragnień.
Laozi (55)

Dzieci nie są głupsze od dorosłych, tylko mają mniej doświadczenia.
Janusz Korczak

dziecko, zależność

Rodzic

Według biologii każdy człowiek musi mieć rodziców. Dlatego ich obraz jest trwale osadzony w ludzkiej psychice. Jednak w relację rodzicielską można wejść przez np. adopcję. Nawet pomimo braku pokrewieństwa genetycznego taka relacja ma znaczący wpływ na dziecko, które dziedziczy cechy rodziców.

Szacunek do rodziców oprócz dobrych relacji owocuje także własnym rozwojem. Świadomość zalet rodziców pozwala odnaleźć je również w sobie i tym bardziej je pielęgnować, że jesteśmy ich dziećmi.

Zobaczcie, jak wielką miłością obdarzył nas Ojciec, abyśmy zostali nazwani dziećmi Bożymi - nimi jesteśmy!
św. Jan Apostoł (1 J 3, 1a)

Czcij swojego ojca i matkę, abyś cieszył się długim życiem na ziemi, którą ci daje יהוה, twój Bóg.
יהוה (Wj 20, 12)

matka, ojciec, wychowanie, adopcja, dziedzic

Małżeństwo

Małżeństwo, czyli trwały związek kobiety i mężczyzny, jest głęboko zakorzenione w myśli ludzkiej. Jego porządek nie odnosi się jedynie do tego związku, ale ma przełożenie na wiele więcej relacji, gdzie dwie różne części uzupełniają się do wspaniałej całości. Warto jest więc znać jego dobry obraz.

Dlatego opuści mężczyzna swego ojca i swoją matkę, a złączy się ze swoją żoną tak, że staną się jednym ciałem.
(Rdz 2, 24)

Będę waszym Bogiem, a wy będziecie moim ludem.
יהוה (Kpł 26, 12b)

małżeństwo, kobieta, mężczyzna, rodzina, dom, narzeczeństwo, ślub, przymierze, seksualność

Ludzki Bóg

Często można się spotkać z obrazem Boga, który odczuwa tak, jak człowiek. Bóg jest niezmienny, nie ma więc zmiennych nastrojów. Nie ma On też układu nerwowego, więc żaden opis jego uczuć nie może być interpretowany dosłownie. Obraz uczuć Boga odpowiada jednak zazwyczaj ogółowi uczuć bliskiej społeczności lub nawet całej ludzkości. Dlatego szacunek dla Jego uczuć przekłada się zwykle na działania dla dobra innych ludzi, nawet bez uświadamiania sobie tego faktu.

Błogosławieństwo lub przekleństwo nie są wynikiem nastroju Boga. Zależą one od postępowania człowieka, który może rozeznawać konsekwencje swoich czynów.

יהוה zstąpił, aby zobaczyć miasto i wieżę, które ludzie budowali.
(Rdz 11, 5)

Osobowość jest jak strój, który nakładamy na własną nagość, gdy mamy się spotkać z kimś; w samotności nikt nie jest osobowością.
Witold Gombrowicz

Patrzcie! Oto dziś kładę przed wami błogosławieństwo i przekleństwo. Błogosławieństwo - jeżeli będziecie posłuszni przykazaniom יהוה, waszego Boga, które dziś wam daję. Przekleństwo - jeżeli nie będziecie posłuszni przykazaniom יהוה, waszego Boga, i zejdziecie z drogi, którą dziś wam nakazałem, aby pójść za innymi bogami, których nie znacie.
(Pwt 11, 26-27)

antropomorfizm, psychizacja przyrody, schemat zastępczy

© MMXI–MMXVIII Tomasz Jan Drab
tawius archetypes