Top
Panel główny
Portal
Powitanie
Poglądy
Ciasteczka
Kontakt
Katolicyzm
Droga krzyżowa
Świadkowie Jehowy
Tawiusz
Praktyczne
Notacje
Programy
Muzyka
Dźwięki
Terminy
Gitara
Gry
Mafia
Argentynopol
Szachowe
Galeria
Zadania
Suchary
Download

data ostatniej zmiany tej podstrony: 6 X 2016 r.

Postawa

Istnieją także czyny, które nie mają bezpośrednio na ludzi. Ich skutki wpływają na świat, a dopiero przez niego konsekwencje przenoszą się na ludzi. Ten fakt, choć nie powinien, może zostać przeoczony, bo skutki następują w większym odstępie czasowym. Czyny tego typu wynikają głównie z naszej postawy życiowej, która objawia się w przeróżnych momentach życia. Skoro jest tak ważna, warto się zastanowić, jaka powinna być.

Wystrzelona strzała nie trafia od razu do celu, ale ma także fazę lotu. Podobnie jak strzelec przez strzałę oddziałuje na cel dopiero po pewnym czasie, tak ludzie przez świat mogą oddziaływać na innych lub nawet na samych siebie.

postawa, świat, społeczeństwo, oddziaływanie

Nadzieja

Skoro zdecydowaliśmy się na czynienie dobra, to możemy spodziewać się tego dobrych skutków. Tak więc uzasadniona jest wiara w to, że jakoś będzie dobrze. Jest to podstawą do spodziewania się pozytywnych rozstrzygnięć różnych spraw. Nadzieja to wyszukiwanie rozwiązań nam sprzyjających. Jeśli więc pragniemy dobra, to nadzieja jest poszukiwaniem dobra. Dzięki temu możemy wyobrazić sobie pożądane sytuacje i postępować w ten sposób, aby nie przekreślić ich spełnienia. Często jest to jedyny warunek do spełnienia, aby takie plany się powiodły.

Nadzieja jednak znacznie różni się od naiwności, która polega na zakładaniu, że każda sytuacja zakończy się zgodnie z naszą wolą. Jeśli nic nie robimy w tym kierunku, to nie mamy podstaw dla takich założeń.

Jeśli jakiś człowiek określa coś jako beznadziejne, to może być znak, że raczej właśnie jemu brakuje nadziei, ponieważ nie zauważa żadnej niewykluczonej zalety sytuacji, przedmiotu lub nawet osoby. To, co nie jest wykluczone, jest możliwe, więc taki człowiek bardzo się myli.

Plotki często rozprzestrzeniają się przez ich sensacyjną treść, która może kogoś oczerniać, a przez to krzywdzić. Rozwijanie nadziei pozwala na zahamowanie takiej plotki i niewiarę w nią.

nadzieja, optymizm, naiwność, życzenie, rozpacz, plotka, sensacja

Przezorność

Myślenie umożliwia zobaczenie nam możliwych przeszkód dla naszych planów. Jeśli tylko mamy możliwość im zapobiec lub przygotować się na nie tak, by nam nie przeszkodziły, to powinniśmy to zrobić. Dzięki przezorności nasze plany mają większą szansę na to, że się powiodą.

Tak więc ten, któremu się wydaje, że stoi, niech uważa, aby nie upadł.
św. Paweł z Tarsu (1 Kor 10, 12)

przezorność, pesymizm, zasada ostrożności, prawa Murphy'ego, plan B

Bierność

Poprawa pewnych sytuacji nie wymaga ingerencji w nie. Natura sama odtwarza naturalny stan. Jeśli równowaga zostanie zachwiana, z czasem ustala się nowa. Dzięki temu czas, który zmarnowalibyśmy na wtrącanie się, możemy wykorzystać w dobry sposób. Najlepszym sposobem rozwiązywania takich problemów jest dobrze rozumiana bierność.

Jest tylko jedna droga do szczęścia - przestać się martwić rzeczami, na które nie masz wpływu.
Epiktet z Hierapolis

Mędrzec dokonuje czynów, nie działając, i prowadzi nauczanie bez uciekania się do słów.
Laozi (2)

bierność

Prostota

Stosując proste zasady, można dobrze pokierować swoim życiem. Jednak prostota to nie łatwość i wcielanie w życie prostych zasad może okazać się trudne. Komplikowanie własnego życia może być łatwe, ale odnalezienie się w zawiłościach może być później dużym problemem. Prostota to również nie prostactwo, które jest błędną postawą.

Przyciągające się cząstki poruszają się po prostej drodze, bo ze wszystkich możliwych jest najkrótsza. Prawa, zgodnie z którymi działa natura, również są proste.

Zawsze wybieraj drogę najkrótszą, albowiem krótka droga jest naturalna.
Marek Aureliusz

prostota, prostactwo, brzytwa Ockhama, linia geodezyjna, reguła KISS

Odpowiedzialność

Władza to ogół możliwości wywierania wpływu na zdarzenia. Nieodłącznie wiąże się ona z odpowiedzialnością. Przy dużej władzy, podejmowane decyzje mają większą wagę. Dobra decyzja ma wiele dobrych skutków, ale błąd może spowodować wiele zła. Dlatego władzą należy dysponować odpowiedzialnie, nie gonić za powiększeniem jej, ale także nie unikać odpowiedzialności.

Zawieranie umów zwykle nakłada na ludzi dodatkową odpowiedzialność, czyli również władzę. Dzięki temu obie strony mogą uczynić więcej dobra. Umowa jest przykładem owocnej współpracy. Dotyczy to również związków, które są umowami zawartymi z miłości, bo i one łączą się z odpowiedzialnością.

Jeśli spoczywa na nas jakaś władza, to nie można uniknąć odpowiedzialności za jej wykorzystanie. Nawet ucieczka od wszelkich działań jest czynem. Dlatego nie wolno być obojętnym na zło, a jeśli to możliwe, naprawiać je.

Fizyka energią nazywa potencjał ciała do wykonania pracy. Wszystkie ciała dążą do stanu najmniejszej energii przez wykonywanie pracy, lecz istnieją naturalne zjawiska, kiedy energia ciał wzrasta. Podobnie ludzie powinni wywiązywać się ze swojej odpowiedzialności, a kiedy będzie to potrzebne innym, powinni przyjąć nową władzę.

Bracia moi! Nie chciejcie za dużo pouczać innych, gdyż tym surowiej sami będziemy sądzeni.
św. Jakub Mniejszy (Jk 3, 1)

Wielką szkodę przynoszą głupim ci, którzy ich chwalą.
Demokryt z Abdery

Człowiek jest odpowiedzialny nie tylko za uczucia, które ma dla innych, ale i za te, które w innych budzi.
kard. Stefan Wyszyński

Kto zła nie karze, każe je czynić.
Leonardo da Vinci

odpowiedzialność, władza, umowa, przymierze, współpraca, urząd, posłuszeństwo, synergia, kontraktualizm, pacta sunt servanda, potencjał

Obywatelstwo

Ludzie tworzą system państwowy, aby pomóc jego uczestnikom. Wszystkim obywatelom powinno zależeć na prawidłowym funkcjonowaniu państwa, bo leży to w ich interesie. Jeśli działa ono prawidłowo, dobrze jest wypełniać jego prawo i zalecenia. Jednak skoro państwo jest dziełem człowieka, jest niedoskonałe i należy brać także czyny udział w jego ulepszaniu.

Oddajcie więc cesarzowi to, co jest cesarskie, a Bogu to, co boskie.
Jezus Chrystus (Mt 22, 21)

obywatelstwo, państwo, prawo, społeczeństwo obywatelskie, umowa społeczna, spółdzielnia

Zaufanie

Człowiek, aby dobrze funkcjonować, potrzebuje pewnych punków odniesienia, a żeby konsekwentnie postępować - trwałej wiary. Wierzyć należy w to, co jest prawdą, a unikać wiary w fałsz, lecz nie w każdej dziedzinie możemy ocenić prawdziwość sądów. Dlatego potrzebujemy autorytetów, którym możemy zaufać. Zaufanie jest wtedy źródłem wiary, wiara pozwala dalej poznawać, a znajomość pomaga zaufać. Jeżeli nie poznamy podmiotu, któremu ufamy, wiara wynikająca z zaufania będzie niestabilna, a więc nieużyteczna.

Zaufanie tym różni się od wiary, że nie jest jedynie ustosunkowaniem się do jakiegoś sądu. Zaufanie jest relacją z drugą osobą lub innym autorytetem, która jest przyczyną wiary.

Wiara więc rodzi się ze słuchania.
św. Paweł z Tarsu (Rz 10, 17a)

zaufanie, znajomość, relacja, autorytet, źródło informacji

Życie chwilą

Chwila teraźniejsza właśnie trwa i tylko tu i teraz można ją wykorzystać. Chcemy to zrobić najlepiej, jak tylko możemy, dlatego najwięcej uwagi należy poświęcić tej chwili, a nie temu, co dzieje się w innym czasie lub miejscu.

Bardzo łatwo utracić radość życia w rutynie, która polega właśnie na tym, że skupiamy się na jakichś odległych celach zamiast korzystać z życia w danej chwili.

Całkowite odrzucenie myślenia o przyszłości prowadzi do cierpienia, kiedy już ona nadejdzie, bo okaże się, że nie jesteśmy do niej przygotowani. Życie chwilą nie oznacza dążenia do największej możliwej przyjemności w danej chwili za wszelką cenę, ale do wykorzystania jej w pełni z wzięciem przyszłości pod uwagę.

Nie ma żadnej drogi do szczęścia.
To szczęście jest drogą.

Siddhartha Gautama

Więc łap dzień każdy, a nie wierz ni trochę
W złudnej przyszłości obietnic płoche

Horacy (Carpe Diem)

Co się raz stało, już się nie odstanie.
William Shakespeare (Makbet)

Miłość w przeszłości jest tylko wspomnieniem, miłość w przyszłości jest tylko oczekiwaniem. Prawdziwa miłość żyje w teraźniejszości.
Siddhartha Gautama

Nie martwcie się o jutro, bo dzień jutrzejszy zatroszczy się o siebie. Każdy dzień ma dosyć swoich kłopotów.
Jezus Chrystus (Mt 6, 34)

żyć chwilą, carpe diem, chwila, rutyna, no future

© MMXI–MMXVIII Tomasz Jan Drab
tawius attitude