Top
Panel główny
Portal
Powitanie
Poglądy
Ciasteczka
Kontakt
Katolicyzm
Droga krzyżowa
Świadkowie Jehowy
Tawiusz
Praktyczne
Notacje
Programy
Muzyka
Dźwięki
Terminy
Gitara
Gry
Mafia
Argentynopol
Szachowe
Galeria
Zadania
Suchary
Download

data ostatniej zmiany tej podstrony: 6 X 2016 r.

Komunikacja

Ludzie mogą komunikować się na wiele sposobów. Dzięki przekazywaniu sobie informacji mogą odkrywać nowe prawdy i weryfikować te znane już wcześniej. Sposoby komunikacji mogą być różne, a bez świadomości tego faktu, łatwo doprowadzić do nieporozumień. Dlatego aby ich uniknąć, warto zagłębić się w ten temat.

komunikacja, komunikat, informacja, nadawca, odbiorca, adresat

Język

Komunikacja z wykorzystaniem języka ma na celu tworzenie zdań, które stwierdzają pewien stan rzeczy. Wcześniej stwierdziliśmy, że takie komunikaty mogą nie być jednoznaczne. Jednak w rozmowie zawsze istnieje możliwość upewnienia się przez np. zadawanie pytań, lecz wciąż powinniśmy mieć na uwadze, że język jest rzeczą umowną i można go rozwijać przez nowe definicje, wyrażenia itp.

Posługiwanie się językiem daje oprócz wymiany zdań inne możliwości. Dzięki niemu można wspólnie śledzić i analizować rozumowania, a także prowadzić dyskusje w oparciu o dowody i argumenty.

Granice mojego języka oznaczają granice mojego świata.
Ludwig Wittgenstein

Niech wasza mowa będzie: tak - tak, nie - nie, a wszystko ponad to - pochodzi od Złego.
Jezus Chrystus (Mt 5, 37)

lingwistyka, gramatyka, retoryka, konwersacja, komunikacja werbalna, nazwa, predykat, funktor, paradoks stosu, koine

Nastrój

Ludzie komunikują się między sobą używając nie tylko zdań. Czasem wypowiadają słowa, które, pomimo swojej dwuznaczności, niosą ze sobą pewną informację. Dzięki podobnym odczuciom lub skojarzeniom można przekazywać nienazwane a nawet nieuświadomione zdania. Podobny efekt może przynieść wspólne milczenie, wymiana spojrzeń itd.

Często zamiast opisywać, co druga osoba ma zrobić, po prostu pokazujemy to jej, a ona wykonuje to naśladując nas.

nastrój, empatia, decentracja, skojarzenia, milczenie, rezonans, subcepcja

Połączenie

Zazwyczaj jednak jest tak, że dwie wspomniane wyżej drogi komunikacji przeplatają się. Nawet jeśli słuchamy wypowiedzi niezabarwionej uczuciowo wypowiedzi, to pewne grupy wyrazów mogą wywoływać konkretne emocje. Może być to dodatkowym środkiem przekazu, ale w innych przypadkach także zaprzeczać rzeczywistej treści wypowiedzi.

Skoro komunikacja przebiega dwoma drogami równolegle, to często korzystamy z tego budując wypowiedzi, które nie są zdaniami lub używając słów nadając im domyślnie nowe znaczenie. Pozwala to na zaoszczędzenie czasu przez skracanie wypowiedzi.

Istnienie dwóch różnych sposobów porozumiewania się niesie ze sobą także ryzyko manipulacji. Może ona polegać na grze na uczuciach podczas dyskusji, lecz także na zamykaniu się na komunikację emocjonalną ograniczeniem się oschłych wypowiedzi. Dzięki tej wiedzy można zdemaskować manipulację, a przez to skutecznie się przed nią bronić.

psycholingwistyka, elipsa, metafora, idiom, pojęcie graniczne, idiolekt, manipulacja, prowokacja, ingracjacja, erystyka, red herring, efekt Forera

Grzeczność

Warto zauważyć, że powyżej opisane narzędzia służą nie tylko przy właściwej komunikacji, ale także przygotowaniu jej. Zanim jeszcze się rozpocznie, osoby wymieniają się pozdrowieniami, a po jej zakończeniu żegnają się. Również na tę część komunikacji należy zwracać uwagę, bo jeśli sprawimy złe wrażenie, to dalsza rozmowa może być utrudniona a nawet niemożliwa do kontynuowania.

Wspaniałym jest okazywanie ludziom dobrych uczuć przez uśmiechanie się do nich. Powinniśmy szczerze się uśmiechać przy każdej możliwej okazji, by wzajemnie okazywać sobie szacunek i serdeczność.

Uprzejme spojrzenie i uśmiech znaczą często więcej, niż udana rozmowa.
kard. Stefan Wyszyński

grzeczność, protokół, uśmiech, pozdrowienie, pierwsze wrażenie, kultura osobista, etykieta, savoir vivre, forma grzecznościowa, funkcja fatyczna, funkcjonalizm

Komunikacja wewnętrzna

Często okazuje się, że refleksja ma formę rozmowy z samym sobą. Okazuje się, że język, którego używamy w komunikacji z innymi, ma przez to wpływ na nas samych. Dobór słów i sposób wypowiadania się mimowolnie zapada w naszą pamięć, a potem jest częściowo odtwarzany. Warto więc wziąć pod uwagę, że może mieć to na nas bezpośredni wpływ w przyszłości.

interioryzacja, autosugestia, hipoteza Sapira-Whorfa

Pismo

Wynalezienie pisma było niezwykle ważnym wydarzeniem. Dzięki niemu przekaz informacji nie musi się ograniczać do jednej chwili, a grono odbiorców do obecnych przy nadawcy. Znacząco rozszerza zastosowanie języka otwierając nowe drogi działalności ludzkiej.

pismo, alfabet, druk, zapis, kod, stenografia, rejestracja, dokument, prehistoria

Języki sztuczne

Użyteczność języków naturalnych stała się przyczyną powstawania języków sztucznych. Pewne z nich służą również komunikacji między ludźmi, ale inne mają zastosowanie w tworzeniu stron internetowych, programów komputerowych itd.

Język symboli matematycznych jest przykładem języka sztucznego komunikującego innym tezy naukowe. Jest prosty i zwięzły w zapisie, a do tego szeroko rozpowszechniony. Jedną z najważniejszych jego zalet jest jednoznaczna interpretacja przy jego znajomości.

Natura jest napisana w języku matematycznym.
Galileusz

język sztuczny, język formalny, język programowania, notacja muzyczna

© MMXI–MMXVIII Tomasz Jan Drab
tawius communication