Top
Panel główny
Portal
Powitanie
Poglądy
Ciasteczka
Kontakt
Katolicyzm
Droga krzyżowa
Świadkowie Jehowy
Tawiusz
Praktyczne
Notacje
Programy
Muzyka
Dźwięki
Terminy
Gitara
Gry
Mafia
Argentynopol
Szachowe
Galeria
Zadania
Suchary
Download

data ostatniej zmiany tej podstrony: 6 X 2016 r.

Zagrożenia

Świat coraz bardziej oddala się od swojego pierwotnego stanu. Coraz trudniej jest dostrzec błędy, które skutkują zejściem z drogi właściwego postępowania. Przytoczone poniżej przykłady są zachęcają do ostrożności w postępoaniu z nimi.

Jeśli do celu prowadzą dwie drogi, z których jedna jest bardziej ryzykowna, to oczywiste jest, że lepiej wybrać pewniejszą. Ryzyko należy podejmować tylko wtedy, kiedy jest konieczne lub kiedy z przemyśleń wynika, że jest bardziej rozsądne.

zagrożenia, ostrożność, ryzyko

Płytkość

Ludziom zdarza się odbierać wszystko zbyt dosłownie. Pamiętając o tym, że nie można wysłowić wszystkiego, warto zastanawiać się nad głębszym sensem odbieranych informacji, odczuć itp. W czasach kiedy łatwo tworzyć fotografie świata widzialnego człowiek może ulec złudzeniu, że tylko taki świat istnieje. W dziele bardziej od pięknej formy liczy się jego treść. Należy chronić siebie przed płytkością, która nie pozwala jej dostrzec.

Nie zrobisz sobie bożka. I żadnej podobiźnie, przedstawiającej to, co najwyżej na niebie, nisko na ziemi i w głębinach wód, nie będziesz oddawał czci ani nie oddasz się w niewolę.
יהוה (Wj 20, 4-5a)

płytkość, hiperrealizm, bałwochwalstwo, materializm

Zakłamanie

Wiele przekazywanych nam informacji niekoniecznie jest prawdziwa. Jeśli nie mamy możliwości ich zweryfikowania, nie powinniśmy im ślepo ufać, ale spojrzeć na nie krytycznie, a oprzeć się na tym, co najpewniejsze.

Codziennie dociera do nas masa komunikatów, których celem nie jest powiększenie naszej wiedzy, ale zachęcenie do działalności, która leży w interesie ich sponsora. Wiele z tych informacji bazuje na fałszywych przekonaniach, więc jeśli są uznawane za prawdę, to zaczyna dziać się źle. Naturalnym stanem człowieka nie jest ciągły odbiór agresywnego przekazu, ale spokój. Dlatego dobrze jest odciąć się od reklam, a myśleć samodzielnie nad właściwym wyborem.

Szatan od początku był mordercą i nie kierował się prawdą, gdyż nie ma w nim prawdy. Gdy kłamie, mówi to ze swego wnętrza, bo jest kłamcą i ojcem kłamstwa.
Jezus Chrystus (J 8, 44b)

Kto ślepo słucha otoczenia, ten nie może zyskać swobody dla siebie samego.
Zhuangzi

Wątpię, więc myślę, myślę, więc jestem.
Kartezjusz

zakłamanie, weryfikacja, reklama, indoktrynacja, fortel

Zepsucie

Zło, które stało się wcześniej, jest przyczyną nie tylko naszego cierpienia, ale także sklonności do czynienia zła, która uszkodziła ludzkość. Kiedy chcemy coś uczynić, musimy mieć na uwadze nabytą złą skłonność naszą i innych, bo może się być ona powodem porażki, mimo że pragniemy dobra.

Nie czynię bowiem dobra, którego chcę, ale czynię zło, którego nie chcę. A jeśli robię to, czego nie chcę, już nie ja to robię, ale mieszkający we mnie grzech.
św. Paweł z Tarsu (Rz 7, 19-20)

zepsucie, upadek, uszkodzenie

Szmer

Współcześni ludzie coraz częściej uciekają od ciszy. Czują się komfortowo kiedy słuchają muzyki lub radia, mają włączony telewizor itd. To odbiera im możliwość spontanicznego oddania się w refleksji i żyją nie myśląc, a to jest kluczową czynnością w szukaniu mądrości. Warto próbować żyć bez tego, co wydaje się uprzyjemniać życie, a sprawia, że marnujemy czas.

szmer, komfort, wygoda

Używki

Używki są podobnym sposobem zagłuszania ciszy do tych z poprzednich akapitów. Oprócz tej wady wiele z nich jest także szkodliwych dla zdrowia. Stąd wiadomo, że są wtedy złe i należy je odrzucić.

Za to, co kosztuje jeden nałóg, można wychować dwoje dzieci.
Benjamin Franklin

używki, papierosy, narkotyki

© MMXI–MMXVIII Tomasz Jan Drab
tawius dangers