Top
Panel główny
Portal
Powitanie
Poglądy
Ciasteczka
Kontakt
Katolicyzm
Droga krzyżowa
Świadkowie Jehowy
Tawiusz
Praktyczne
Notacje
Programy
Muzyka
Dźwięki
Terminy
Gitara
Gry
Mafia
Argentynopol
Szachowe
Galeria
Zadania
Suchary
Download

data ostatniej zmiany tej podstrony: 6 X 2016 r.

Ja

Wiele w naszym życiu, zależy od nas samych, bo czyny, których dokonujemy, mają wpływ na nasz świat. Sporo z nich dotyczy najpierw nas samych, a dopiero potem ujawniają się ich inne konsekwencje. Takie decyzje podejmuje się często, bo to człowiek sobą kieruje. Dlatego warto wiedzieć jak należy postępować wobec własnej osoby.

ja, ego, cnota, wielki dżihad, kung fu, paramita

Zdecydowanie

U podstaw postępowania każdego człowieka powinno leżeć bezwzględne przekonanie o tym, że należy czynić jedynie dobro, czyli dobra wola. Powinno być to oczywiste, bo zdefiniowaliśmy dobro jako to, co przybliża nas do naszego celu. Dzięki takiemu zdecydowaniu przy podejmowaniu decyzji łatwiej jest odeprzeć wiele pokus, a także podnieść się po porażce.

Krzyż może być interpretowany jako symbol nie tylko religijny. Może oznaczać także zdecydowanie na czynienie dobra nawet wtedy, kiedy wiąże się to z wzięciem na siebie niezawinionego cierpienia.

Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali.
Jan Paweł II

Błądzenie jest rzeczą ludzką, ale dobrowolne trwanie w błędzie jest rzeczą diabelską.
św. Augustyn z Hippony

Jeśli kto chce iść za Mną, niech wyrzeknie się samego siebie, niech weźmie swój krzyż i niech mnie naśladuje.
Jezus Chrystus (Mk 8, 34b)

Bycie dobrym nie polega na tym, że nie popełnia się żadnego błędu. Bycie dobrym polega na posiadaniu woli poprawy.
św. Jan Bosko

Naszą największą słabością jest poddawanie się. Najpewniejszą drogą do sukcesu jest próbowanie po prostu, jeden, następny raz.
Tomasz Edison

decyzja, dobra wola, męstwo, krzyż

Gotowość

Ze zdecydowania na czynienie dobra powinna wynikać ciągła gotowość do podjęcia działań dla dobra ogółu. Jest ona przydatna np. w sytuacji wypadku, kiedy potrzebna jest szybka pomoc lub też kiedy otrzymujemy prośbę o wsparcie w danej chwili.

To, co wam mówię, mówię wszystkim: Czuwajcie!
Jezus Chrystus (Mk 13, 37)

I usłyszałem głos mojego Pana:
Kogo mam posłać i kto Nam pójdzie?.
Odpowiedziałem: Oto jestem!
Poślij mnie!

Izajasz (Iz 6, 8)

gotowość, czuwanie, spontaniczność

Rozwój

Dzięki rozwojowi człowiek może czynić więcej dobra niż wcześniej. Nigdy nie należy zaprzestać pracy nad sobą, bo zawsze można stać się lepszym. Dobrze jest rozwijać się integralnie, aby nie pominąć przydatnych umiejętności, które wcześniej mogły wydawać się niepotrzebne, bo były nieznane. Drogą rozwoju są np. poszerzanie horyzontów i systematyczne ćwiczenia.

Każda chwila, która mogłaby być wykorzystana lepiej, jest stracona.
Jan Jakub Rousseau

rozwój, samodoskonalenie się, poszukiwanie, ćwiczenia, dociekliwość

Pokuta

Każdy człowiek popełnia błędy. Aby je poprawiać powinien je sobie uświadamiać, a następnie uznając je za błąd starać się je poprawić. Dzięki odpowiedniej pokucie może dobrze zapamiętać swoje postanowienie i tym samym lepiej unikać podobnego zła w przyszłości.

Powinieneś starać się ze wszystkich sił uwalniać się od wszystkich grzechów, nawet tych najmniejszych, i dążyć do doskonałości.
św. Teresa z Ávili

pokuta, skrucha, poprawa, kara, nagroda, warunkowanie

Myślenie

Człowiek, który jest zdolny do refleksji, może zapobiec wielu złym uczynkom. Bardzo popularnym błędem jest bezmyślna gonitwa za celem, podczas której popełnia się wiele innych wynikłych zeń błędów. Gdyby ludzie więcej myśleli o tym, co robią, mogliby to zrobić o wiele lepiej lub stwierdzić, że nie jest im to potrzebne. Warto codziennie myśleć o swoim życiu. Potrzebne są do tego np. cisza i spokój, ale przydatna może okazać się również książka, która zasugeruje tematy do przemyśleń.

Kiedy człowiekowi brak zajęcia zaczyna się nudzić. To uczucie powinno być sygnałem, by zapobiegać marnowaniu czasu, bo nawet kiedy jest się samemu, można się poświęcić pracy nad sobą przez rozmyślania.

Lenistwo jest złe, ponieważ jest marnowaniem czasu, który można wykorzystać na czynienie dobra. Jednak nie można też pracować bez przerwy, bo pracujący wykończyłby się, a jego praca stawała by się coraz mniej wydajna. Istnieją jednak przypadki, w których wydaje się, że lenistwo jest dobre. Wynalazki powstają dlatego, że ludzie chcą ułatwić sobie życie. Warto oddzielić to od lenistwa, które jest zwykłym unikaniem pracy. Pragnienie ograniczenia zmęczenia i niepotrzebnej pracy, w odróżnieniu od lenistwa, jest dobre, bo pozwala zaoszczędzić czas i energię.

Trzeba kontemplować i dużo myśleć. Kto mało myśli ten dużo traci.
Leonardo da Vinci

Nie mów ciągle tego, co wiesz, ale dobrze poznaj to, co mówisz.
św. Jan Bosko

Kto wie, na czym poprzestać, ten się nie znajdzie nad przepaścią zagłady.
Laozi (44)

Głośniej niźli w rozmowach, Bóg przemawia w ciszy,
I kto w sercu ucichnie, zaraz go usłyszy.

Adam Mickiewicz

Nie strzelaj do muchy z katapulty.
Konfucjusz

Pamiętaj o dniu szabatu, aby należycie go świętować.
יהוה (Wj 20, 8)

myślenie, kontemplacja, medytacja, introspekcja, prakseologia, schemat Simona, samotność, nuda, lenistwo, reguła DRY

Zdrowie

Zdrowie jest naturalnym stanem człowieka, więc powinien się on starać, aby się w nim utrzymać. Dobrze jest unikać szkodliwych substancji, nadmiernego stresu itd. Należy także pamiętać o odpowiedniej ilości odpoczynku i snu, bo jeśli próbuje się zrobić coś ich kosztem, to okaże się, że w wyczerpaniu nie da się prawidłowo funkcjonować.

Pierwszym krokiem przy udzielaniu pomocy w wypadku jest upewnienie się o własnym bezpieczeństwie. Gdyby ratownikowi stało się coś podczas akcji, nie mógłby nikomu pomóc, a do tego sam poniósłby stratę. Podobnie warunkiem koniecznym czynienia dobra innym jest dbanie również o siebie.

Zdrowie jest wartością, o którą warto się troszczyć, bo przydaje się w wielu sytuacjach, a na jego stan mamy duży wpływ. Należy jednak pamiętać, że zdrowie nie jest najważniejsze.

Tylko wtedy, gdy człowiek traktuje chorobę jako chorobę, przestaje być chory.
Święty mędrzec nie jest chory, ponieważ zdaje sobie sprawę, że jego choroba jest chorobą.
Właśnie dlatego nie jest on chory.

Laozi (71)

Jeśli tracisz pieniądze, nic nie tracisz. Jeśli tracisz zdrowie, coś tracisz. Jeśli tracisz spokój, tracisz wszystko.
Bruce Lee

zdrowie, stres, odpoczynek, sen

Tożsamość

Wiele porad na temat życia dotyczy bycia sobą. Jest ono z pewnością dobre, bo oznacza życie zgodne z własną naturą. Patrząc na to od drugiej strony można dojść do wniosku, że w naszej naturze nie jest zapisane żadne zło. Dążenie do bycia prawdziwym sobą polega na samodoskonaleniu się. Dlatego część naszego czasu warto poświęcić na odkrywanie własnej tożsamości.

Pragnienie bycia kimś innym to marnowanie osoby, którą się jest.
Kurt Cobain

Jeśli jakieś królestwo jest wewnętrznie skłócone, to takie królestwo nie może przetrwać. I jeżeli dom jest wewnętrznie skłócony, to taki dom nie będzie mógł przetrwać.
Jezus Chrystus (Mk 3, 24-25)

tożsamość, poznanie siebie, afirmacja

Wyzwolenie

Osobiste dążenia często przysłaniają człowiekowi właściwą drogę postępowania. Dzięki wyzwoleniu się z nich można odkryć prawdziwe potrzeby człowieka. Gdy zacznie się działać zgodnie z nimi, a często przeciw własnym zachciankom, wtedy postępuje się lepiej. Dobrą drogą do ograniczenia pragnień jest odpowiedni post.

Źródłem smutku nie jest ubóstwo, lecz żądza bogactw.
Epiktet z Hierapolis

Nie będziesz pożądał dobytku swojego bliźniego. Nie będziesz pożądał jego żony, jego sługi, jego służącej, jego wołu, jego osła ani żadnej rzeczy, która należy do twojego bliźniego.
יהוה (Wj 20, 17)

Biedny jest człowiek, który pożąda wielu rzeczy.
Leonardo da Vinci

Demon ziemskich pożądań zawsze próbuje zwieść umysł człowieka. Jeśli w twoim pokoju mieszka żmija, to musisz ją wygnać, abyś mógł spać spokojnie. Musicie zerwać okowy doczesnych namiętności i odrzucić je precz, jak uczynilibyście ze żmiją. Musicie zdecydowanie bronić swoich umysłów.
Siddhartha Gautama

Dobry jest Bóg, który nie daje często tego, czego chcemy, aby dać nam to, czego chcieć powinniśmy.
św. Augustyn z Hippony

Ja przez Prawo umarłem dla Prawa, aby żyć dla Boga. Z Chrystusem zostałem ukrzyżowany. Żyję więc już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus.
św. Paweł z Tarsu (Ga 2, 19-20)

wyzwolenie, pragnienie, potrzeba, post

© MMXI–MMXVIII Tomasz Jan Drab
tawius me