Top
Panel główny
Portal
Powitanie
Poglądy
Ciasteczka
Kontakt
Katolicyzm
Droga krzyżowa
Świadkowie Jehowy
Tawiusz
Praktyczne
Notacje
Programy
Muzyka
Dźwięki
Terminy
Gitara
Gry
Mafia
Argentynopol
Szachowe
Galeria
Zadania
Suchary
Download

data ostatniej zmiany tej podstrony: 6 X 2016 r.

Cuda

Cud jest zdarzeniem spowodowanym przez Boga. Łatwo można ulec złudzeniu, że cuda nie istnieją, ale po głębszym przemyśleniu można dojść do innego wniosku. Odkrywanie cudów we własnym życiu może rozwijać znajomość Boga oraz wzbudzić radosną wdzięczność za Jego działanie.

Mędrzec działa opierając się na zasadzie niedziałania i dlatego nie ma niczego, co by nie podlegało jego władzy.
Laozi (3)

cud, deizm

Stworzenie

Świat stworzony przez Boga jest na stałe naznaczony Jego działaniem. Świat taki działa zgodnie z ustalonymi boską wolą prawami, co oznacza, że są one cudowne. Otwarcie się na działanie Boga polega na czerpaniu z rzeczywistości, którą stworzył.

Człowiek pracując, otrzymuje owoce swej pracy, pomagając innym, otrzymuje wdzięczność i satysfakcję itd. Bóg tak stworzył świat, że wynagradza ludzi za ich dobre postępowanie.

Działanie systemu komputerowego nie jest zasługą komputera, ale programisty. Podobnie jak z programistą i systemem, jest z Bogiem i kosmosem.

W Nim bowiem żyjemy, poruszamy się i jesteśmy.
św. Paweł z Tarsu (Dz 17, 28a)

Opatrzność

Człowiek

Człowiek również jest dziełem Boga i kiedy z Nim współpracuje, sprawia, że działa On w nim i przez niego. Osoba taka może nawet nie zdawać sobie sprawy z tego, że tak się dzieje, ponieważ przyzwolenie na to jest najbardziej naturalną i najlepszą postawą człowieka.

I stworzył Bóg ludzi na swój obraz: na obraz Boży ich stworzył.
(Rdz 1, 27a)

Bóg bowiem sprawia, że pragniecie i działacie zgodnie z Jego upodobaniem.
św. Paweł z Tarsu (Flp 2, 13)

superego, Wcielenie, prorok, awatar

Inne

Bóg może ingerować w sprawy świata także w inny sposób niż opisany wcześniej, bo jest przecież wszechmogący. Wiele cudów kojarzonych jest ze zjawiskami nadprzyrodzonymi, ale może się okazać, że są zgodne z prawami natury, które jeszcze nie zostały poznane lub dzieją się w warunkach, w których znane nam prawa natury nie mają zastosowania.

Często z takimi cudami kojarzą się nam objawienia, co mogłoby sugerować, że cała treść objawienia podlega pewnej sprzeczności z nauką. Jest to błędna droga, ponieważ Bóg częściowo daje się poznać przez naukę i można powiedzieć, że również w ten sposób się objawia.

zasada nieoznaczoności, nadprzyrodzoność, zjawiska paranormalne, objawienie, odkrywanie

© MMXI–MMXVIII Tomasz Jan Drab
tawius miracles