Top
Panel główny
Portal
Powitanie
Poglądy
Ciasteczka
Kontakt
Katolicyzm
Droga krzyżowa
Świadkowie Jehowy
Tawiusz
Praktyczne
Notacje
Programy
Muzyka
Dźwięki
Terminy
Gitara
Gry
Mafia
Argentynopol
Szachowe
Galeria
Zadania
Suchary
Download

data ostatniej zmiany tej podstrony: 6 X 2016 r.

Inni

Człowiek nie żyje sam, ale w społeczeństwie. Często musi dokonywać wyborów, które bezpośrednio dotyczą innych ludzi. Pamiętając o tym, że drugi człowiek jest równy nam, warto uświadomić sobie, jak należy wobec niego postępować.

Gdyby nasze cnoty służyły tylko nam, byłyby niczym.
William Shakespeare

Tylko życie poświęcone innym jest warte przeżycia.
Albert Einstein

Nie ma większej miłości nad tę, gdy ktoś poświęca swoje życie za przyjaciół.
Jezus Chrystus (J 15, 13)

inni, bliźni

Otwartość

Dobrą postawą jest otwarcie na każdego człowieka. Jeśli nie będziemy zabiegać o dobre relacje z nimi, to wiele stracimy, co znaczy, że byłoby to złe. Drugiego człowieka należy traktować z serdecznością wypływającą z bezwarunkowej miłości.

Najwyższym stopniem pokory jest dostrzeganie, usługiwanie, okazywanie szacunku i traktowanie z uprzejmością tych, których nie lubimy i którzy bywają niesympatyczni, niewdzięczni i przysparzają nam kłopotów.
św. Franciszek Salezy

Chętnie znoś wady innych, jeśli chcesz, aby inni znosili twoje.
św. Jan Bosko

Prawdziwa miłość boli.
Matka Teresa z Kalkuty

otwartość, serdeczność, bank czasu

Nieocenianie

Ludzie są chętni do ocenienia innych, bo dzięki temu mogą ich porównywać. Takie rozumowanie krępuje ich umysły i nie pozwala jasno myśleć. To, co widać na zewnątrz człowieka, może być bardzo mylące. Ważniejsze od tego są np. jego doświadczenia, uczucia i myśli, których nie widać, a to z nich wynika jego postępowanie. Lepiej powstrzymać się od osądzania innych również dlatego, że może to ich bezpośrednio krzywdzić.

Od starożytności stosowana jest zasada domniemania niewinności, według której nie można karać kogoś, komu nie została udowodniona wina. Przez ten czas oskarżony ma prawo do uznawania za osobę niewinną.

Złem jest mowa z niechęcią do kogoś, ale także bierne jej wysłuchiwanie, ponieważ słuchający stopniowo nabiera wrogości do tej osoby, która przeszkadza mu w relacjach z nią.

Nie osądzajcie, abyście nie byli sądzeni. W jaki bowiem sposób sami osądzacie, tak i was osądzą. Jaką miarą mierzycie, taką i wam odmierzą.
Jezus Chrystus (Mt 7, 1-2)

Kochaj grzesznika, nienawidź grzechu.
św. Augustyn z Hippony

Nie potępiaj, nawet jeśli widzisz coś na własne oczy, bo wzrok łatwo oszukać.
św. Jan Klimak

Bracia! Nie obmawiajcie się nawzajem. Jeśli ktoś obmawia swego brata i osądza go, występuje przeciwko Prawu i osądza je. A jeśli osądzasz Prawo, nie jesteś jego wykonawcą, lecz sędzią.
św. Jakub Mniejszy (Jk 4, 11)

nieocenianie, zaufanie, potępianie, wyrok, domniemanie niewinności, obmowa

Przebaczenie

Każdy człowiek popełnia błędy. Często jednak okazuje się, że jego postępowanie nie jest konsekwencją własnych decyzji, ale następstwem działania innych ludzi. Noszenie w sobie żalu do winowajcy nie zmieni przeszłości i nie pomaga w życiu, ale utrudnia zdrowe funkcjonowanie. Przebaczenie może odmienić życie winowajcy i sprawić, że nie popełni już podobnego zła, a będzie czynił dobro. Wybaczający za to wróci do zdrowej równowagi życiowej.

Miłujcie waszych nieprzyjaciół. Dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą. Błogosławcie tych, którzy was przeklinają, i módlcie się za tych, którzy was oczerniają.
Jezus Chrystus (Łk 6, 27-28)

Nie ma pokoju bez sprawiedliwości, nie ma sprawiedliwości bez przebaczenia.
Jan Paweł II

przebaczenie, niedoskonałość

Wdzięczność

Okazywanie wdzięczności czyni człowieka bardziej ludzkim, a przez to szczęśliwszym. Pielęgnowanie tego uczucia jest dobrą drogą do utrzymania równowagi emocjonalnej. Ludzie, którym się dziękuje, są bardziej radośni i mają więcej zapału do działania. Wdzięczność można także rozumieć szerzej jako celebrowanie dobra, dzięki czemu, każdy zachwyt i radość można w nią obrócić.

Budząc się rano, pomyśl jaki to wspaniały skarb żyć, oddychać i móc się radować.
Marek Aureliusz

wdzięczność, radość

Pokora

Pokora polega na uznaniu własnej niedoskonałości. Błędne przekonanie o nieomylności skutkuje brakiem możliwości poprawiania błędów, bo przecież są oceniane jako w pełni dobre. Dzięki pokorze można rozwinąć się, korzystając z krytyki innych osób, a także zyskać ich uznanie.

Dystans do samego siebie jest pomocny w byciu pokornym, lecz pozwala on również żartować z własnej osoby. Dowcip może rozluźnić atmosferę, a ponieważ nie jest w nikogo wymierzony, nikt nie powinien się poczuć dotknięty. Nie wolno jednak zapomnieć o własnej godności i wartości.

Słuchaj rady i przyjmij karcenie,
abyś w końcu stał się mądry.

Salomon (Prz 19, 20)

Kto zna swoją głupotę, nie jest wielkim głupcem.
Zhuangzi

Przyjmowanie z zadowoleniem konstruktywnej krytyki i nagany świadczy o umiłowaniu cnót stanowiących przeciwieństwo tych wad, które są krytykowane i ganione. Dlatego też tak postawa jest zapowiedzią postępów w dążeniu do doskonałości.
św. Franciszek Salezy

Nasi krytycy są naszymi przyjaciółmi; wytykają nam nasze przewiny.
Benjamin Franklin

Naucz się śmiać z siebie, abyś uśmiechnął się do innych.
Pitagoras

Jeśli potrafisz się śmiać z siebie - to najlepszy dowód, że masz poczucie humoru.
Molier

pokora, krytyka, skromność, dystans do siebie, poczucie humoru

Cichość

Konsekwencją pokory powinna być również dobrze rozumiana cichość. Polega ona na tym, że w rozmowie nie marnuje się czasu na nieważne lub nieprzemyślane wypowiedzi. Dzięki temu drugi człowiek może powiedzieć coś, co może być dla nas pouczające. Jeśli rozmówca ma jakiś problem, może się okazać, że rozwiąże go sam, gdy zostanie cierpliwie wysłuchany.

Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię.
Jezus Chrystus (Mt 5, 5)

Błogosławiony, kto nie mając nic do powiedzenia, nie obleka tego w słowa.
Julian Tuwim

Bracia moi umiłowani! Wiedzcie, że każdy człowiek powinien być chętny do słuchania, a powściągliwy w mówieniu i nieskory do gniewu.
św. Jakub Mniejszy (Jk 1, 19)

Jeśli z kimś rozmawiasz, to rób to tak, jakby to była jedyna osoba na ziemi.
Matka Teresa z Kalkuty

Trzeba milczeć albo mówić rzeczy lepsze od milczenia.
Pitagoras

Człowiek ma dwoje uszu i jedne usta, aby więcej słuchał niż mówił.

Kto mówi, sieje, kto słucha, zbiera.
Pitagoras

cichość, rozmowa, cierpliwość

Pomoc

Inni ludzie również są niedoskonali i potrzebują pomocy drugiego człowieka. Mogą nie dawać sobie rady z ich problemami lub tkwić w błędnych poglądach i nie zdawać sobie z tego sprawy. Powinnością tych, którzy mogą im pomóc, jest wspieranie ich w tych trudnościach.

Każdy czasem potrzebuje pomocy, więc dobrze jest umieć o nią prosić. W ten prosty sposób można zaoszczędzić wiele czasu, wysiłku itd.

Ludzie w gruncie rzeczy potrzebują twojej pomocy, mogą cię jednak zaatakować gdy im pomagasz - pomagaj mimo wszystko.
Matka Teresa z Kalkuty

Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu!
Jezus Chrystus (Mk 16, 15)

Jeśli twój brat zgrzeszy przeciw tobie, idź i upomnij go w cztery oczy.
Jezus Chrystus (Mt 18, 15a)

Żadne kazanie nie jest bardziej skuteczne od dobrego przykładu.
św. Jan Bosko

pomoc, nauczanie, prośba, apologetyka

© MMXI–MMXVIII Tomasz Jan Drab
tawius others