Top
Panel główny
Portal
Powitanie
Poglądy
Ciasteczka
Kontakt
Katolicyzm
Droga krzyżowa
Świadkowie Jehowy
Tawiusz
Praktyczne
Notacje
Programy
Muzyka
Dźwięki
Terminy
Gitara
Gry
Mafia
Argentynopol
Szachowe
Galeria
Zadania
Suchary
Download

data ostatniej zmiany tej podstrony: 6 X 2016 r.

Zasoby

Pewne dobra są potrzebne, aby osiągać cele, zaspokajać potrzeby, tworzyć nowe dobra itd. Dzięki świadomości istnienia takich zasobów można ograniczyć ich zużywanie lub wręcz marnowanie. Jest to ważne, bo jeśli zło jest brakiem dobra, to każde marnotrawstwo jest porażką.

Bądź oszczędnym, abyś mógł być szczodrym.
Aleksander Fredro

zasoby, oszczędność, cena, inwestycja, zarządzanie, wydajność, aktywa, lifehack

Czas

Wszystkie nasze działania dzieją się w jakimś czasie, który jest potrzebny do ich wykonania. Czas jest bardzo specyficznym zasobem, ponieważ nieustannie płynie. W związku z tym czynienie dobra wymaga wcześniejszego przemyślenia, aby zapobiec przypadkowemu marnowaniu czasu.

Łatwo zauważyć, że myślenie jest inwestycją, ponieważ wykorzystuje czas, ale pozwala zaoszczędzić jego większą ilość w przyszłości.

Dobrą formą wykorzystywania czasu jak najpełniej jest planowanie swoich zajęć i wyznaczanie sobie nieprzekraczalnego terminu ich ukończenia. Pozwala to ograniczyć chwile, kiedy nie wiemy, czym mamy się zająć. Należy jednak pamiętać, aby w tych planach nie zabrakło miejsca na spontaniczność, bo nie wszystko da się zaplanować.

Czymże jest czas? Jeśli nikt mnie o to nie pyta, wiem. Jeśli pytającemu usiłuję wytłumaczyć, nie wiem.
św. Augustyn z Hippony

Kochasz życie? Nie trwoń zatem swojego czasu, ponieważ ono z niego jest utkane.
Benjamin Franklin

Zagadnienia brak czasu nie rozwiąże się przez pośpiech, lecz przez spokój.
kard. Stefan Wyszyński

czas, harmonogram, deadline, prawo Parkinsona

Przestrzeń

Wszystkie działania mają także swoje miejsce w przestrzeni. Oszczędność miejsca jest potrzebna, ponieważ przestrzeń do zajęcia na ziemi jest ograniczona, a każdy potrzebuje jej części, aby żyć.

Ciekawym spostrzeżeniem jest, że pewne programy komputerowe można przyspieszyć jeżeli będą miały dostęp do większej pamięci. Jeśli plik jest poddany kompresji, to otwarcie go zajmie więcej czasu. Ta zależność przekłada się również na życie codzienne. Czas obliczeń i pamięć odpowiadają czasowi i przestrzeni. Jeśli pozbylibyśmy się z biblioteki wszystkich mebli, a książki ułożyli jedna na drugiej, to zajęłyby znacznie mniej miejsca. Natomiast czas potrzebny do znalezienia jakiejś, a zwłaszcza jej wyciągnięcia wzrósłby niesłychanie. Dlatego trzymanie rzeczy w odpowiednich miejscach, a także pozbywanie się niepotrzebnych, jest również środkiem do oszczędzania czasu.

przestrzeń, miejsce, teren prywatny, miejsce publiczne, kompresja, czas dostępu, pamięć operacyjna, porządek, bałagan

Środowisko

Nasze życie toczy się w pewnym środowisku i nie można od tego uciec. Na początku było to środowisko naturalne, które zawierało naturalne zasoby dające człowiekowi możliwość rozwoju. Te, które są materialne, ze względu na ten fakt są ograniczone i zużywają się, a więc należy korzystać z nich z umiarkowaniem. Warto także w jakiś sposób zaangażować się w ochronę środowiska.

środowisko, zwierzęta, rośliny, ekologia, ekosystem, recykling, zrównoważony rozwój

Ciało

Ciało jest wykorzystywane przez nas tak często, że wielu ludzi początkowo nieświadomie się z nim utożsamia. Rzeczywiście jego rola może się okazać znacząca w wielu sytuacjach, dlatego warto dbać o nie i rozwijać je np. uprawiając sport.

Ciało do prawidłowego rozwoju potrzebuje odpowiedniego pokarmu, dlatego i on powinien być chroniony przed zmarnowaniem. Powszechną cechą naturalnej żywności jest jej podatność na zepsucie, która musi być wzięta pod uwagę przy jej produkowaniu, gromadzeniu i zarządzaniu nią.

ciało, sprawność fizyczna, sport, kultura fizyczna, pokarm, napój, żywność, głód, sytość

Psychika

Często niedocenianym i nierozumianym dobrem jest ludzka psychika. Zadaniem uczuć jest pomoc człowiekowi w podejmowaniu właściwych decyzji. Dlatego psychikę można blisko kojarzyć z wrażliwością. Opisany wcześniej rachunek naturalny jest modelem, który ilustruje ich zastosowanie.

Psychika może być uszkodzona w różnych okolicznościach. Jej błędne działanie może być powodowane przez np. złe wspomnienia, które skutkują wywołanie nienaturalnych skojarzeń z odbieraną sytuacją. Wtedy może prowadzić do nieprawidłowych zachowań.

Rozróżnianie emocji na pozytywne i negatywne może być w wielu sytuacjach mylące, ponieważ wszystkie one mają służyć człowiekowi. Tak np. gniew powinien służyć przeciwstawieniu się sytuacji, która go wywołuje. Jeżeli denerwuje nas coś złego, to gniew może mieć dobre skutki.

Wiele odczuć powoduje dyskomfort, są nieprzyjemne lub wprost bolesne. Ich zadaniem również jest przerwanie sytuacji, która je wywołuje. Jednak w niektórych sytuacjach jest potrzeba je przezwyciężyć. Jest to możliwe, ponieważ ból to tylko informacja dziejąca się w mózgu. W sytuacjach ekstremalnych człowiek może się zmusić do przeciwstawienia się odruchom dzięki rozumowi. Jest to jednak niebezpieczne, gdy taki stan trwa dość długo, bo może to prowadzić do zwyrodnień psychiki.

Każdy człowiek potrzebuje stale nawet pewnej ilości trosk, cierpień lub biedy, tak jak okręt potrzebuje balastu, by płynąć prosto i równo.
Artur Schopenhauer

psychika, dusza, emocje, qualia, wrażliwość, psychoterapia, umysł

Umysł

Człowiek podejmuje ostateczne decyzje dzięki umysłowi. Jeśli robi to świadomie i dobrowolnie, to te decyzje wiążą się z konkretnymi czynami, a więc umysł ma bezpośredni wpływ na dobrobyt. Daje on takze możliwość analizy faktów, wyciągania wniosków itd. Ćwiczenia, które zwiększają możliwości korzystania z niego, są zatem bardzo przydatne, aby zaoszczędzić czas w przyszłości i podejmować lepsze decyzje.

W wielu językach występują oddzielne słowa na określenie duszy i ducha, które odpowiadają psychice i umysłowi. Podobieństwo łacińskich słów anima i animalis wskazuje na to, że ludzie posługujący się tymi nazwami przynajmniej w jakimś stopniu uznawali, że zwierzęta posiadają duszę. Tym, co wyróżnia człowieka spośród zwierząt jest duch.

Wiele z zasobów można utracić czasowo lub stale. Natomiast umysł i psychika są najbardziej wewnętrznymi własnościami człowieka. Bez odbierania innych dóbr nikt nie jest w stanie nam ich odebrać. Tylko my sami możemy sprawić, aby się marnowały. Wiele z poszukiwań błędnie kierujemy na zewnątrz, kiedy należy skierować je do wewnątrz.

Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, gdyż duszy zabić nie mogą. Bójcie się natomiast Tego, który i ciało, i duszę może oddać na potępienie.
Jezus Chrystus (Mt 10, 28)

umysł, duch, rozum, episteme, iluzja

Uwaga

Dobrem, które może łatwo umknąć naszej uwadze, jest ona sama. To jej potrzeba użyć, aby rozwiązywać codzienne problemy. Dlatego też okazywanie innym zainteresowania jest dobrym uczynkiem wobec nich.

Warto zaznaczyć, że czyjąś uwagę można zwracać na coś, albo od czegoś ją odwracać i może się to dziać za pośrednictwem np. mediów. Niestety zdarza się, że celem takiego działania jest czyjś materialny interes, a nie dobro człowieka. Aby ustrzec się przed wykorzystaniem i marnowaniem uwagi, która jest szczególnie potrzebna również nam samym, dobrze jest świadomie wybierać źródła informacji itd.

Kiedy zajmujemy się wieloma rzeczami łatwo o czymś zapomnieć. Aby odciążyć naszą uwagę możemy sporządzać listę rzeczy, o których musielibyśmy pamiętać. Ważne jest jednak to, żeby pamiętać o tej liście i dobrze nią zarządzać.

uwaga, zainteresowanie, skupienie, show, anestetyzacja, kanał informacyjny, mediokracja, pamięć, notatnik

Umiejętności

Dzięki różnym umiejętnościom możemy szybciej realizować pewne cele. Ich nauka i rozwój jest więc inwestycją. Oczywiście istnieją również umiejętności nieprzydatne, dlatego przed nauką należy rozważyć, czy warto poświęcić im czas.

Istnieje grupa umiejętności, które można bezpośrednio utożsamić z wiedzą. Przykładowo wiedza o tym, jak się dodaje, praktycznie równa się umiejętności dodawania. Dlatego zdobywanie wiedzy również jest pożyteczne.

Różni ludzie mają różne umiejętności. Dzięki prawidłowej współpracy każdy może zająć się zadaniem, które wykona najmniejszym kosztem, co również będzie wiązać się z oszczędnością.

umiejętności, wiedza, algorytm, edukacja, szkoła, kurs, talent, atut

Praca

Pracą można nazwać wysiłek, dzięki któremu jakieś uzyskuje się jakieś dobro z innego. Również ją należy oszczędzać, ponieważ może się przydać w innych okolicznościach.

Jeśli pracuje się dla dobra innej osoby, to taką pracę nazywamy służbą. Służbę łatwiej pełnić dla osoby kochanej, bo zależy nam na jej szczęściu. Skoro uznajemy, że dobro jest obiektywne, to praca, aby uzyskać dobro, jest służbą dla ogółu ludzkości.

Przyzwyczailiśmy się do tego, że pieniądze są wynagrodzeniem za pracę. Skoro szanujemy pracę, to powinniśmy szanować również pieniądze, które ją wynagradzają.

praca, służba, ergonomia, pieniądz, barter

Odpady

Bywa tak, że znajdujemy się w posiadaniu rzeczy, których nie potrafimy sami wykorzystać. Nie znaczy to jednak, że są bez wartości, ponieważ mogą się przydać komuś innemu. Dlatego dobrze jest przemyślanie dysponować nawet odpadami.

odpady, śmieci, recyklizacja, kaucja

© MMXI–MMXVIII Tomasz Jan Drab
tawius resources