Top
Panel główny
Portal
Powitanie
Poglądy
Ciasteczka
Kontakt
Katolicyzm
Droga krzyżowa
Świadkowie Jehowy
Tawiusz
Praktyczne
Notacje
Programy
Muzyka
Dźwięki
Terminy
Gitara
Gry
Mafia
Argentynopol
Szachowe
Galeria
Zadania
Suchary
Download

data ostatniej zmiany tej podstrony: 6 X 2016 r.

Świętości

Określmy, że święte jest to, co służy Bogu, przez co On działa. Szczególnym przypadkiem jest określenie, że Bóg jest święty. Jednak wpasowuje się ono w tę definicję, ponieważ Bóg realizuje własną wolę.

Często świętość intuicyjnie kojarzy się z czymś nietykalnym, zakazanym itd. Może to zostać oparte na stwierdzeniu, że jeśli coś jest narzędziem w Bożym planie, to uszkodzenie tego byłoby dużym złem. Wartość rzeczy świętych jest też tym większa, że są wartościowe dla tych, którzy uznają je za święte. Dlatego dobrze jest wiedzieć, jak postępować ze świętościami, zgadzając się na ich obecność w świecie.

świętość, narzędzie, profanacja

Imię Boże

Imię jest bardzo cenną własnością Boga na ziemi, ponieważ symbolizuje Jego autorytet. Umniejszanie jego wartości jest grzechem, ponieważ zniechęca ludzi do korzystania z łask Bożych.

Ludzie, którzy grzeszą powołując się na Boga, czynią dodatkowe zło, bo Bóg jest fałszywie przedstawiany jako ktoś, kto prowadzi do czynienia zła. Dobrym zaś czynem jest świadczenie prawdy o Bogu.

Nie będziesz wymawiał imienia יהוה, twego Boga, bez szacunku, gdyż יהוה nie pozostawi bez kary tego, kto wypowie Jego imię bez szacunku.
יהוה (Wj 20, 7)

Dlatego wy tak się módlcie:
Ojcze nasz, który jesteś w niebie,
niech będzie uświęcone Twoje imię.

Jezus Chrystus (Mt 6, 9)

Biada wam, obłudni nauczyciele Pisma i faryzeusze, bo zamykacie królestwo niebieskie przed ludźmi. Sami nie wchodzicie, a tym, którzy tam zmierzają, nie pozwalacie.
Jezus Chrystus (Mt 23, 13)

imię, chwała, autorytet, świadectwo, bluźnierstwo, obłudnik

Królestwo

Bóg stworzył świat jako doskonały, który zmienił się przez złe czyny pierwszych ludzi. Raj i niezmienne prawa natury nim rządzące zaistniały, aby ludzie mogli prowadzić w nim szczęśliwe życie. Sprzeciwianie się tym zasadom jest grzechem, ponieważ są one częścią Bożego planu.

Przykładem takiej reguły może być relacja rodzica z dzieckiem. Istniała ona od zawsze, ma określone funkcje. Zgodnie z zamiarem Boga służy ona rozwojowi dziecka. Dlatego i ją można nazwać świętą.

Niech przyjdzie Twoje królestwo,
niech się spełnia Twoja wola,
jak w niebie, tak i na ziemi.

Jezus Chrystus (Mt 6, 10)

Królestwo Boże nie przychodzi w sposób dostrzegalny. Nie będą mówili: Jest tutaj, albo: Jest tam. Królestwo Boże jest bowiem pośród was.
Jezus Chrystus (Łk 17, 20-21)

Lecz to królestwo otrzymają święci Najwyższego. Będą je posiadać na zawsze i po wszystkie wieki.
Daniel (Dn 7, 18)

królestwo niebieskie, raj, relacje interpersonalne

Ludzie

Człowiek wciąż grzeszy przez swoją niedoskonałość. Zdarzają się jednak ludzie, którzy przez pracę nad sobą otwierają się na łaskę Bożą tak bardzo, że zostają nazwani świętymi. Oni przywracają światu porządek zaplanowany przez Boga.

Kapłani są ludźmi, którzy przyjmują rolę udostępniania ludziom świętości. Funkcja, którą wykonują, jest również święta, ponieważ dzięki niej te rzeczy mogą prawdziwie służyć Bogu.

Bóg bowiem nie powołał nas do nieczystości, lecz do świętości.
św. Paweł z Tarsu (1 Tes 4, 7)

W każdym człowieku jest przepaść, którą można wypełnić jedynie Bogiem.
Błażej Pascal

święty, mahatma, kapłan, poświęcenie

© MMXI–MMXVIII Tomasz Jan Drab
tawius sanctities