Top
Panel główny
Portal
Powitanie
Poglądy
Ciasteczka
Kontakt
Katolicyzm
Droga krzyżowa
Świadkowie Jehowy
Tawiusz
Praktyczne
Notacje
Programy
Muzyka
Dźwięki
Terminy
Gitara
Gry
Mafia
Argentynopol
Szachowe
Galeria
Zadania
Suchary
Download

data ostatniej zmiany tej podstrony: 6 X 2016 r.

Wartości

Oprócz wartości wymienionych wcześniej, takich jak miłość, prawda, natura, wiara itd. można wyróżnić inne, które również pomagają odróżnić dobro od zła. Określaniem takich norm moralnych zajmuje się etyka, która w pewnym sensie, jest szczytem nauk, gdyż mówi, które czyny powinien wybierać człowiek.

Powinniśmy mieć zasady gotowe do zastosowania w każdej okoliczności.
Epiktet z Hierapolis

wartości, etyka, moralność, aksjologia, autorytet, przykład

Pokój

Pokój jest naturalnym stanem ludzkości. Podczas wojen dochodzi do sytuacji, w których wielu ludzi bezmyślnie czyni zło. Nawet ci, którzy zabiegają o dobro, mogą uczestniczyć w złych działaniach, nie mogąc rozeznać dobra i podejmując wątpliwe decyzje. Pokój jest nie tylko stanem politycznym, ale także międzyludzkim. Ludzie, którzy działają wspólnie, mogą uczynić o wiele więcej dobrego choćby przez to, że nie wchodzą sobie w drogę.

Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi.
Jezus Chrystus (Mt 5, 9)

Pokój światowy zaczyna się od pokoju naszego serca.
kard. Stefan Wyszyński

pokój, dialog

Życie

Wcześniej ustaliliśmy, że życie człowieka jest wartością niepodważalną, dlatego każdy czyn zagrażający życiu nosi w sobie zło. Natura, aby chronić życie, wyposażyła człowieka dodatkowo w instynkt samozachowawczy. Skoro złem jest odbieranie życia ludziom, to złem są również: aborcja, procedury in vitro, eutanazja. Należy także zachować szacunek do życia innych istot, ponieważ ono jest częścią środowiska naturalnego, a jego brak mógłby spowodować zachwianie równowagi.

Nie popełnisz morderstwa.
יהוה (Wj 20, 13)

Jeśli ktoś, zastępując kata, zadaje śmierć, to można o nim powiedzieć, że zastępując wielkiego drwala - prawa tao, rąbie toporem.
A jeśli ktoś, wyręczając wielkiego drwala, rąbie toporem, do rzadkości zaliczyć trzeba będzie wypadki, kiedy taki nie porani sobie rąk.

Laozi (74)

Człowiek nie żyje, aby jadł, ale je, aby żył.
Sokrates

życie, adopcja, naprotechnologia

Czystość

Czystość to naturalny stan psychologiczny człowieka, który polega na harmonijnym współgraniu uczuć. Wiele czynów jest złych wyłącznie z powodu naruszenia czystości. Ich destrukcyjne działanie jest utajone, bo dotyczy psychiki, która jest niewidoczna, dlatego tak łatwo popełnić błąd. Najczęściej chodzi o nieuporządkowaną namiętność, ale czystość jest zagrożona również przez substancje psychoaktywne i inne czynniki działające na psychikę. Czystość jest wartością, gdyż od niej zależy wytworzenie dobrego obrazu świata, który służy podejmowaniu właściwych decyzji.

Trzymaj się czysto i przytomnie: jesteś oknem, przez które musisz oglądać świat.
George Bernard Shaw

Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą.
Jezus Chrystus (Mt 5, 8)

Przeto ten, kto trwale pozbawiony jest pragnień wszelakich, potrafi dojrzeć subtelną istotę tao, ten zaś, kto niezmiennie tkwi w pętach swych pragnień, może tylko ujrzeć zewnętrzną pozorność rzeczy.
Laozi (1)

Nie dopuścisz się cudzołóstwa.
יהוה (Wj 20, 14)

Przyjemności cielesne przeszkadzają w używaniu rozumu z trzech powodów - rozpraszają go, krępują i są mu przeciwne.
św. Tomasz z Akwinu

Żadna przyjemność nie jest zakazana, jeśli nie powoduje jakiejś szkody.
św. Tomasz Morus

czystość, higiena psychiczna

Sprawiedliwość

Obserwowanie natury uczy ludzi sprawiedliwości, bo ona zawsze postępuje według tych samych reguł. Dobrze jest, zgodnie z naturą, postępować sprawiedliwie, czyli starać się o oddanie wszystkim temu, co im się należy.

Zemsta często ma początek w pragnieniu sprawiedliwości, ale ludzie popełniają przeoczenie myśląc, że odwet przybliży ich do sprawiedliwości. Zemsta polega na uczynieniu zła podobnego do doświadczonego, a do sprawiedliwości prowadzi dobro, więc zemsta tylko pogarsza sytuację.

Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni.
Jezus Chrystus (Mt 5, 6)

Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy królestwo niebieskie.
Jezus Chrystus (Mt 5, 10)

Nie będziesz kradł.
יהוה (Wj 20, 15)

Sprawiedliwie nie oznacza po równo.
św. Tomasz z Akwinu

Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło zwyciężaj dobrem.
św. Paweł z Tarsu (Rz 12, 21)

sprawiedliwość, kradzież, zemsta

Wolność

Wolność jest ważna, ponieważ dzięki niej można wybrać ze wszystkich możliwych czynów najlepszy. Jest ona również potrzebna, aby móc prawdziwie kochać. Wolność nie zależy jedynie od przyzwolenia innych ludzi na nasze działania. Jeżeli zdobywamy nowe umiejętności, to pula możliwych czynów się powiększa i można uczynić coś jeszcze lepszego. Podobnie można samemu się ograniczyć przez np. nałogi, które ograniczają dobro, czyli powodują zło.

Wolność jest także związana ze świadomością, ponieważ bez niej człowiek działałby według wcześniejszego planu, a dzięki niej może wybierać czyny. Tak więc większa świadomość to większa wolność.

Jesteśmy tym bardziej wolni, im bardziej działamy z inspiracji rozsądku, a tym bardziej zniewoleni, im więcej pozwalamy sobą rządzić namiętnościom.
Gotfryd Leibniz

Wiedza to potęga.
Franciszek Bacon

wolność, świadomość, zniewolenie

Ubóstwo

Posiadając rzeczy, zaczynamy się do nich przyzwyczajać, a nawet uzależniać. Rzeczy materialne nie są wieczne i pewnego dnia może ich zabraknąć, dlatego lepiej jest skupiać się na rzeczach trwalszych, np. na rozwoju własnych umiejętności albo pomaganiu innym. Ubóstwo, polegające na odzwyczajaniu się od własności, prowadzi do oszczędności miejsca, czasu, pieniędzy itp., które można spożytkować w lepszy sposób. Wyzwolenie od rzeczy daje też większą elastyczność życiową.

Własności bywają środkami w dążeniu do innych celów. Może się okazać, że nasze rzeczy są o wiele bardziej potrzebne innej osobie, a wtedy dobrze jest je jej przekazać. Dlatego warto uważać siebie nie za posiadacza rzeczy, ale jedynie ich zarządcę.

Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie.
Jezus Chrystus (Mt 5, 3)

Kto ma dwa ubrania, niech podzieli się z tym, który nie ma. Kto ma żywność, niech czyni podobnie.
św. Jan Chrzciciel (Łk 3, 11)

Nagi wyszedłem z łona matki i nagi tam odejdę. יהוה dał i יהוה wziął, niech imię יהוה będzie błogosławione.
Hiob (Hi 1, 21)

Żaden sługa nie może służyć dwom panom, gdyż albo jednego będzie nienawidził, a drugiego będzie miłował, albo jednemu będzie oddany, a drugiego zlekceważy. Nie możecie służyć Bogu i mamonie.
Jezus Chrystus (Łk 16, 13)

Nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi, gdzie mole i rdza niszczą i gdzie złodzieje włamują się i kradną. Gromadźcie sobie natomiast skarby w niebie, gdzie mole ani rdza nie niszczą i gdzie złodzieje nie włamuą się i nie kradną. Bo gdzie jest twój skarb, tam będzie też twoje serce.
Jezus Chrystus (Mt 6, 19-21)

ubóstwo, komunizm

© MMXI–MMXVIII Tomasz Jan Drab
tawius values