Top
Panel główny
Portal
Powitanie
Poglądy
Ciasteczka
Kontakt
Katolicyzm
Droga krzyżowa
Świadkowie Jehowy
Tawiusz
Praktyczne
Notacje
Programy
Muzyka
Dźwięki
Terminy
Gitara
Gry
Mafia
Argentynopol
Szachowe
Galeria
Zadania
Suchary
Download

data ostatniej zmiany tej podstrony: 6 X 2016 r.

Wypaczenia

Również w rozważaniach na temat Boga zdarzają się wypaczenia. Należy ich unikać, ponieważ nawet proste błędy mogą prowadzić do serii złych uczynków. Ich szkodliwość jest o tyle większa, że może wywoływać u ludzi zawiedzenie religią. Oczywiście każdy taki zły czyn jest również grzechem.

wypaczenia

Fałszywy Bóg

Jednym z największych problemów dotyczących religii jest fałszywy obraz Boga. Często opiera się na uznaniu, że nie chce On dobra człowieka, a Jego moralność nie ma logicznego uzasadnienia. Dobrym czynem wobec prawdziwego Boga jest odejście od kłamliwych wizji na Jego temat.

Wojny religijne są efektem błędnych przekonań na temat Boga. Skoro pragnie On dobra każdego człowieka, to nie pochwala wszczynania wojen, przez które ludzie cierpią.

Jeżeli czyjeś fałszywe teorie są powodem krzywdy ludzkiej, to można je obalić na podstawie ich złych skutków, a jeśli nie mają wpływu na wydarzenia, to być może nie ma sensu ich negować.

Nie znam większego grzechu niż uciskanie słabszych w imieniu Boga.
Mahatma Gandhi

fałszywy Bóg, wojny religijne, pragmatyzm

Reżim

Zdarza się, że ludzie szantażują innych powołując się na Boga. To kontrastuje z przekonaniem, że Bóg obdarzył ludzi wolną wolą. Nie jest to dobre, ponieważ polega na odbieraniu ludziom daru, który według zamierzenia Boga mieli wykorzystywać.

Prawidłowe kierownictwo duchowe polega na umacnianiu kierowanego w relacji z Bogiem, na rozwoju sumienia kierowanego. Dzięki odkryciu sumienia, może on autonomicznie podejmować właściwe decyzje. Nie obciąża wtedy nikogo innego, a opierając się na własnych obserwacjach, odczuciach itp. może wybrać najlepsze postępowanie.

Ogólniej można stwierdzić, że każda próba przejęcia nad kimś kontroli jest zła z tych samych powodów. Należy bronić swojej samodzielności, ale również odpowiedzialnie z niej korzystać.

Lepiej kontrolować błędy swoje niż cudze.
Demokryt z Abdery

Nie jesteśmy panami waszej wiary, lecz współtwórcami waszej radości. Wy zaś zachowujecie stałość dzięki wierze.
św. Paweł z Tarsu (2Kor 1, 24)

reżim, szantaż emocjonalny, deformacja sumienia, wścibskość, troska, autonomia

Hipokryzja

Hipokryzja jest złem polegającym na niewierze w głoszone poglądy. Jeśli są one prawidłowe, to błędem jest działać niezgodnie z nimi, a jeśli są fałszywe, to ich rozpowszechnianie jest złem.

Przykładem hipokryzji jest formalizm religijny, który polega na pozornym wyznawaniu religii. Z jednej strony jest stratą czasu na bezowocne działania, a z drugiej złym przykładem dla innych.

Podobnie jest fanatyzmem, przez który człowiek zajmuje się jedynie tym co ściśle wiąże się z religią. Jest to błędną postawą, ponieważ zawierzenie się Bogu polega również na wykonywaniu swoich zwykłych obowiązków i utrzymywaniu równowagi życiowej.

Starajcie się dobrych uczynków nie spełniać na pokaz, po to, by was ludzie podziwiali, bo wtedy nie otrzymacie zapłaty d waszego Ojca, który jest w niebie.
Jezus Chrystus (Mt 6, 1)

hipokryzja, faryzeizm, formalizm religijny, fanatyzm

Irracjonalizm

Zdarza się, że ludzie nawołują do odrzucenia rozumu, aby namówić kogoś do przyjęcia jakiejś tezy religijnej. Można stwierdzić, że wiele tych twierdzeń jest trudnych do zrozumienia lub sprawiających wrażenie paradoksów, ale nie mogą być sprzeczne z logiką, skoro i ona jest darem od Boga.

Nie czuję się zobowiązany do wiary, że ten sam Bóg, który obdarzył nas zmysłem, rozumem, intelektem, chciał abyśmy zapomnieli ich użycia i innymi środkami chciał dać nam wiedzę, którą możemy zdobyć przez nie.
Galileusz

irracjonalizm

© MMXI–MMXVIII Tomasz Jan Drab
tawius warps